پمپ میکسر بتن دیزل ABJZ40C در پاکستان

AIMIX پمپ میکسر بتن دیزل ABJZ40C در پاکستان کار می کند

تبریک می گویم! AIMIX پمپ میکسر بتن دیزل ABJZ40C به طور معمول در پاکستان کار می کرد. پمپ میکسر بتن به طور موثر در محل ساخت و ساز کار می کرد. مشتریان از تجهیزات ما راضی بودند و به آن فکر می کردند. در سایت، یک…

ادامه مطلب

پمپ میکسر دیزل در پاکستان

آزمایش اجرای موفقیت آمیز پمپ میکسر بتن دیزلی ABJZ40C در پاکستان

تبریک می گوییم اخیراً پمپ بتن دیزلی ما با موفقیت در پاکستان آزمایش شده است. مشتری ما پمپ میکسر بتن را برای پروژه حفاظت از آب خود خریداری کرد. می توانید چند عکس را در سایت های ساختمانی بررسی کنید. مهندس و کارگران محلی ما اشکال زدایی کردند…

ادامه مطلب