پمپ بتن دیزل ABT20C به پالمبانگ اندونزی صادر شد

پمپ بتن دیزل ABT20C به پالمبانگ اندونزی صادر شد

Aimix پمپ بتن دیزل ABT20C در اکتبر 2021 به پالمبانگ اندونزی صادر شد. واحد دیگری از پمپ بتن دیزلی به بازار اندونزی صادر شد. به عنوان یکی از Aimix بازارهای اصلی خارج از کشور، اندونزی بیش از 50 مجموعه بتن وارد کرده است.

ادامه مطلب