ABT60C

دو مجموعه تریلر پمپ بتن به پاکستان منتقل شد

تبریک می گویم! در 24 جولای، ما دو مجموعه از پمپ های تریلر را برای فروش به پاکستان با موفقیت تحویل دادیم. یکی 40 متر مکعب در ساعت و دیگری 3 متر مکعب در ساعت است. هر دوی آنها پمپ بتن دیزلی هستند. پس از ساخت آنها، مهندسان ما عملکرد آن را قبل از بارگیری بررسی می کنند. ما باید مطمئن شویم که هر قسمت عادی است. سپس، …

ادامه مطلب