صادرات پمپ بتن دیزل HBT90R

صادرات Aimix پمپ بتن دیزل ABT90C به قزاقستان

تبریک می گویم! Aimix پمپ بتن دیزل در ژانویه 2019 به قزاقستان حمل شده است. این اولین تحویل در سال جدید است. ما بسیار خوشحالیم که پمپ بتن ما می تواند در کشورهای مختلف استفاده شود. صادقانه بگویم، این دومین بار است که مشتری ما پمپ بتن را از آن خریداری می کند Aimix گروه. سال گذشته،…

ادامه مطلب