تحویل میکسر خود بارگیری به مالاوی

میکسر خود لودر 1.2 متر مکعبی به مالزی منتقل شد

تبریک می گویم! AIMIX میکسر بتن خود بارگیری 1.2 متر مکعبی در ژوئیه 3 با موفقیت به مالزی تحویل داده شده است. تاکنون بیش از 2020 مجموعه میکسر خود لودر به مالزی صادر کرده ایم. این مشتری توسط قدیمی ما معرفی شده است…

ادامه مطلب