میکسر حمل و نقل خود بارگیری AS-1.2 در کارخانه

میکسر حمل و نقل خود بارگیری AS-1.2 به روسیه صادر شده است

در ژانویه 2021، AIMIX میکسر ترانزیت بتن خود بارگذاری AS-1.2 به روسیه منتقل شده است. AS-1.2 کوچکترین مدل میکسر خود بارگذاری است. با بهره وری در حدود 4.8 متر مکعب در ساعت، برای پروژه های ساختمانی کوچک مناسب تر است. در ابتدا، مشتری فقط درخواست قیمت بتن کن درام کوچک می کند. او برنامه ریزی کرد…

ادامه مطلب