میکسر حمل و نقل خود بارگیری AS-1.2 در کارخانه

میکسر حمل و نقل خود بارگیری AS-1.2 به روسیه صادر شده است

در ژانویه 2021، AIMIX میکسر ترانزیت بتن خود بارگذاری AS-1.2 به روسیه منتقل شده است. AS-1.2 کوچکترین مدل میکسر خود بارگذاری است. با بهره وری حدود 4.8 متر مکعب در ساعت، برای پروژه های ساختمانی کوچک مناسب تر است. در …

ادامه مطلب