میکسر حمل و نقل خود بارگیری AS-1.2 در کارخانه

میکسر حمل و نقل خود بارگیری AS-1.2 به روسیه صادر شده است

در ژانویه 2021، AIMIX میکسر ترانزیت بتن خود بارگذاری AS-1.2 به روسیه منتقل شده است. AS-1.2 کوچکترین مدل میکسر خود بارگذاری است. با بهره وری حدود 4.8 متر مکعب در ساعت، برای پروژه های ساختمانی کوچک مناسب تر است. در …

ادامه مطلب

تحویل میکسر خود بارگیری به مالاوی

میکسر خود لودر 1.2 متر مکعبی به مالزی منتقل شد

تبریک می گویم! AIMIX میکسر بتن خود بارگیری 1.2 متر مکعبی در ژوئیه 3 با موفقیت به مالزی تحویل داده شده است. تاکنون بیش از 2020 مجموعه میکسر خود لودر به مالزی صادر کرده ایم. این مشتری توسط قدیمی ما معرفی شده است…

ادامه مطلب