میکسر تابه بتن خود بارگیری

دستگاه میکسر بتن خود بارگیری AS-1.6 به موزامبیک صادر شد

تبریک می گویم! AIMIX میکسر بتن خود بارگیری AS-1.6 در 18 دسامبر 2020 برای موزامبیک آماده شد. این یک میکسر خود بارگیری سفارشی برای مشتریان ما است. در مورد ظرفیت و پیکربندی استاندارد، میکسر خود بارگذاری کمی…

ادامه مطلب