میکسر خود بارگیری AS-2.6 به روسیه صادر شد

میکسر خود بارگیری بتن AS-2.6 به روسیه صادر شد

در ماه مارس، ساخت یک واحد از کامیون میکسر بتن خود بارگیری AS-2.6 در کشور به پایان رسید. AIMIX کارخانه. پس از تست موفقیت آمیز و رفع اشکال، آماده صادرات به بازار روسیه شد. برخی از تصاویر در حال بارگذاری به شرح زیر است. فرآیند همکاری 1. مشتری در روسیه می خواست برای خانه خود یک میکسر بتن بخرد…

ادامه مطلب

تحویل AIMIX میکسر خود لودر AS2.6 به روسیه در جولای 2021

تبریک می گویم! AIMIX گروه بتن کن خود بارگذاری AS-2.6 را در جولای 2021 به روسیه تحویل داده است. این مشتری چندین سفارش بتن کن خود بارگذاری را در AIMIX. وی گفت که بسیاری از پیمانکاران داخلی به این نوع میکسر بتن در بازار روسیه نیاز دارند. بنابراین، او میکسرهای ما را دوباره می فروخت…

ادامه مطلب