کامیون میکسر بتن خود بارگیری AS-4.0 به قزاقستان تحویل داده شد

یک دستگاه کامیون میکسر بتن خود بارگیری AS-4.0 به قزاقستان تحویل داده شد.

تبریک می گویم! واحد دیگری از کامیون میکسر بتن خود بارگیری AS-4.0 در دسامبر 2021 به قزاقستان تحویل داده شد. Aimix در سال 2021 واحدهای بسیاری از میکسرهای بتن خود بارگذاری را به قزاقستان صادر کرده است. این مشتری جدیدی است که خرید…

ادامه مطلب