میکسر خود بارگیری و پمپ بتن کار در ازبکستان

به طور معمول در حال کار از AIMIX میکسر بتن خود بارگیری با پمپ در ازبکستان

تبریک می گویم! AIMIX میکسر بتن خود بارگیری AS-4.0 و پمپ بتن تریلر دیزلی ABT60C به طور معمول در ازبکستان در ژوئن 2020 مورد استفاده قرار گرفته است. پس از برقراری ارتباط با مشتری خود، تطابق کامل میکسر بتن خود بارگیری و پمپ بتن را به وی توصیه کرده ایم که می تواند راندمان کاری را تا حد زیادی بهبود می بخشد. مشتریان از ما راضی هستند…

ادامه مطلب