میکسر بتن خود بارگیری AS-5.5 برای جمهوری دموکراتیک کنگو آماده شد

Aimix میکسر بتن خود بارگیری AS-5.5 برای جمهوری دموکراتیک کنگو آماده شد

Aimix میکسر بتن خود بارگیری AS-5.5 در دسامبر 2021 به جمهوری دموکراتیک کنگو آماده شد. این اولین مجموعه میکسر خود بارگیری است که به این کشور صادر شد. مشتریان ترجیح دادند به ما اعتماد کنند و…

ادامه مطلب