پمپ بتن در حال کار در محل ساخت و ساز

بازخورد مشتریان مراکش در AIMIX پمپ بتن دیزل ABT40C

تبریک می گویم! AIMIX پمپ های بتن تریلر به طور معمول در محل ساخت و ساز کار می کنند. مشتری در مراکش پمپ های بتن دیزلی ما را تحسین کرده است. او دو مجموعه پمپ بتن موتور دیزل را برای پروژه های ساخت تونل خود خریداری کرده است. در اینجا برخی از …

ادامه مطلب

تحویل ABT40C

دو مجموعه پمپ بتن دیزلی به مراکش صادر شده است

تبریک می گویم! AIMIX دو مجموعه پمپ بتن تریلر دیزلی ABT40C را در ژانویه 2021 به مراکش منتقل کرده است. مشتری انتخاب کرد که یک بار دو واحد را برای پروژه های ساختمانی خود خریداری کند. ممنون از اعتماد مشتری AIMIX ماشین هرگز به شما اجازه نمی دهد…

ادامه مطلب