پمپ برقی بتن با میکسر

پمپ میکسر بتن برقی با موفقیت به تایلند صادر شد

تبریک میگم پمپ بتن کن برقی ما با موفقیت به تایلند تحویل داده شد. مشتری ما در ابتدا نگران انتخاب پمپ بتن بود، خواه پمپ بتن کن یا پمپ تریلر بتن. فروش ما از او پرسیده بود که آیا بتن داشته است یا نه…

ادامه مطلب