پمپ بتن برقی ABT30D به آلماتی قزاقستان صادر شد

پمپ بتن برقی ABT30D به آلماتی قزاقستان صادر شد

تبریک می گویم! یک واحد از پمپ برقی بتن در آگوست 2022 آماده صادرات به آلماتی قزاقستان بود. این اولین واحد پمپ برقی بتن است که در سال 2022 به بازار قزاقستان منتقل شد. زیرا بسیاری از مشتریان داخلی دیزل را خریداری کرده اند. به جای برقی ها اینجا هستند…

ادامه مطلب

صادرات پمپ بتن دیزل HBT90R

صادرات Aimix پمپ بتن دیزل ABT90C به قزاقستان

تبریک می گویم! Aimix پمپ بتن دیزل در ژانویه 2019 به قزاقستان حمل شده است. این اولین تحویل در سال جدید است. ما بسیار خوشحالیم که پمپ بتن ما می تواند در کشورهای مختلف استفاده شود. صادقانه بگویم، این دومین بار است که مشتری ما پمپ بتن را از آن خریداری می کند Aimix گروه. سال گذشته،…

ادامه مطلب