پمپ بتن برقی ABT30D به آلماتی قزاقستان صادر شد

پمپ بتن برقی ABT30D به آلماتی قزاقستان صادر شد

تبریک می گویم! یک واحد از پمپ برقی بتن در آگوست 2022 آماده صادرات به آلماتی قزاقستان شد. این اولین واحد از پمپ برقی بتن است که در سال 2022 به بازار قزاقستان منتقل شد.

ادامه مطلب

صادرات پمپ بتن دیزل HBT90R

صادرات Aimix پمپ بتن دیزل ABT90C به قزاقستان

تبریک می گویم! Aimix پمپ بتن دیزل در ژانویه 2019 به قزاقستان حمل شده است. اولین تحویل در سال جدید است. ما بسیار خوشحالیم که پمپ بتن ما می تواند در کشورهای مختلف استفاده شود. صادقانه بگویم، این…

ادامه مطلب