เครื่องจักรก่อสร้างใน AIMIX
การขนส่งปั๊มคอนกรีตดีเซล ABT80C

ปั๊มคอนกรีตดีเซล ABT80C ส่งออกไปยังศรีลังกาแล้ว

ขอแสดงความยินดี AIMIX Group ประสบความสำเร็จในการส่งออกปั๊มคอนกรีตดีเซล ABT80C ไปยังศรีลังกาในเดือนมิถุนายน 2021 ลูกค้าต้องการซื้อปั๊มคอนกรีตความจุขนาดใหญ่สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของเขา หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตปั๊มคอนกรีต เราก็ได้ทำการแก้ไขจุดบกพร่องและ ...

อ่านเพิ่มเติม