ABT40D ปั๊มคอนกรีตขนาดเล็ก

ปั๊มคอนกรีตไฟฟ้า ABT40D ถูกส่งไปยังรัสเซียเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2016

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2016 ปั๊มคอนกรีตไฟฟ้าของเราถูกส่งไปยังรัสเซีย ABT40D เป็นอุปกรณ์ลำเลียงคอนกรีตชนิดหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพจริงๆ สูงสุดของมัน กำลังขับคอนกรีตตามทฤษฎีคือ 40 ลบ.ม./ชม. เพราะ …

อ่านเพิ่มเติม