ABT90C ปั๊มคอนกรีตดีเซล

ปั๊มคอนกรีตดีเซล ABT90C ถูกส่งไปยังอินโดนีเซีย

ขอแสดงความยินดี Aimix ได้ขนส่งเครื่องปั๊มคอนกรีตพ่วงดีเซล ABT90C ไปยังอินโดนีเซียในเดือนมกราคม 2020 ลูกค้าทำการสั่งซื้อในเดือนธันวาคม 2019 หลังจากการผลิตสิบวัน เราดำเนินการผลิตเสร็จแล้ว พนักงานของเราถ่ายบางส่วนขณะโหลดอุปกรณ์ในโรงงาน เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ปั๊มคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเจ้าของ ...

อ่านเพิ่มเติม