ส่งมอบเครื่องผสมอาหารด้วยตนเองไปยังมาลาวี

มิกเซอร์โหลดด้วยตนเอง 1.2 ลูกบาศก์เมตรถูกขนส่งไปยังประเทศมาเลเซีย

ขอแสดงความยินดี AIMIX เครื่องผสมคอนกรีตโหลดเองขนาด 1.2 ลบ.ม. ถูกส่งไปยังมาเลเซียเรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 3 จนถึงตอนนี้เราได้ส่งออกเครื่องผสมคอนกรีตโหลดเองมากกว่า 2020 ชุดไปยังมาเลเซีย ลูกค้ารายนี้ได้รับการแนะนำโดย ...

อ่านเพิ่มเติม